ISO 45001

OPERATIONAL HEALTH & SAFETY MANAGEMENT


We conduct Training, Implementation, consultancy, gap analysis, first & second party audits

Take ISO 45001 Internal Auditor or Awareness Training from us

IRCA-LA for ISO 45001 - in-house or as scheduled

ISO 45001 provides a framework for building organizational resilience with the capability of an effective response that safeguards the interests of its key stakeholders, reputation, brand and value-creating activities.

 • Holistic Management Process: Identifies potential hazards and the impacts to employees while mitigating and addressing with workers' participation.

 • Employees first: Putting your employees first, making sure you consistently meet their needs and exceed their expectations. This can lead to increase in worker's engagement-participation, new ideas and increased efficiency for your organization while even going beyond compliance obligations to distinguish brand is easy with set OHSMS framework

 • Continual Improvement based on needs & expectation of interested parties: OHSMS provides framework for continual improvement which are based on needs & expectation of interested parties along with risk assessment and workers' consultation, so that employees feel invested in the organisation's success.

 • Long term benefits: Working with more focus on safety way as all processes are aligned and understood by everyone in the business or organization, which in turns increases overall productivity and efficiency, while reducing incidents and accidents while bringing internal costs down.

 • Competitive Advantage: Address, mitigation hazards and identify, capture opportunities for achieving objectives so as to gain edge with internal and external drivers including brand improvement.

 • Reduced Wasted Resources: Better understanding of the business through analysis of critical risks and areas of vulnerability and hazards, reduces wasted resources with workers' participation.

Reduced adverse impacts with

 • Reduced Injury and Ill-health

 • Reduced, and Controlled Hazards

 • Reduced Emergency Impacts

 • Reduced Incidents and Accidents

 • Addressed and Mitigated Risks

 • Captured and Explored Opportunities

 • Increased Hygiene and Safe practices

कामा संदर्भातील आरोग्य सुरक्षातेतील जोखिम व धोके

आय एस ओ पंचेचाळीस हजार एक (ISO 45001) हे ऑक्युपेशनल हेल्थ ऍन्ड सेफ्टी मॅनेजमेंट सिस्टीम (Operational Health & Safety Management System) मानक/स्टॅंडर्ड आहे. मराठीत यांचं भाषांतर व्यावसायिक आरोग्य सुरक्षा व्यवस्थापन पद्धत आहे. यात व्यवस्थापनात कामगाराची सुरक्षा, व्यवसायाच्या सुरक्षिततेमध्ये अपघात किंवा रोग्यांना दूर कसे ठेवायचं याचा विचार केला जातो. यात आजार फक्त शारीरिक नसून मानसिक आरोग्यावर होणारे परिणामांचाही विचार केला जातो .

आता तसं म्हटल्यावर प्रत्येकाच्या लहरीनुसार त्यांचे स्वास्थ जपण्याची जबाबदारी संस्थेवर येते का? निश्चितच नाही. पण सर्वसामान्य कामगाराची, टॉप मॅनेजमेंट चेअरमन पासून ते गेटमन पर्यंत सर्वांना कामगार असंच म्हणतात, मजूर ठेकेदार, अभ्यागत व्हिजिटर तसं सर्वांना त्यांच्या कामाच्या जागी त्याच्या कामामुळे वा परिस्थिती मुळे कुठलाही धोका, गैरसोय वा आजाराला, अपघाताला कारण ठरेल अशा कुठल्याही परिस्थितीला तोंड द्यावे लागू नये म्हणून संस्थाचालकांनी काळजी घ्यावी हे अपेक्षित आहे.

घसरणे, पडणे, धडकणे, कापणे, भाजणे, अशा कुठल्या कुठल्या घटना असू शकतात - त्याला फिजिकल किंवा शारिरीक धोके म्हणतात. हे चुकीचे वागणे किंवा चुकीच्या परिस्थितीने होऊ शकतात. एखाद्या धारदार वस्तू उघडी असेल त्यांनी कापू शकते. हातोड्या सारखा एखादा गोष्ट हातावर पडला तर एखाद बोट तुटू शकते. उंचीवरून पडला तर जखम वा मृत्यू ही होऊ शकतो. या परिणामांचा विचार, वारंवारता या सगळ्या गोष्टी लक्षात घेऊन योग्य नियंत्रण, नियमावली नियोजन , सुधारणा करणे या व्यवस्थापनात येतात. त्याला मेकॅनिकल कारणे असेही म्हणतात. दुसरा आहे बायोलाॅजिकल किंवा जैविक यात जीवाणू, विषाणूंचा संसर्गाने होणारे आजार येतात.

तिसरा आहे संपर्कजन्य. यात उर्जा जसं वीज, वाफ, दाबाच्या खाली असलेली हवा त्याच्या संपर्काने होणारे धोके लक्षात घेतात. घातक उपकरण, मटेरियल, मशिन, वातावरण, प्रक्रिया, याचा विचारही यात केला जातो. याशिवाय मानवनिर्मित, नैसर्गिक आपत्तीचा विचार करणं आवश्यक आहे. जसे पुर,भूकंप, दहशतवादी हल्ला, संप, दंगल या सगळ्या गोष्टींबरोबरच प्रवासात असणारे धोके, क्रेनने, फोर्क लिफ्टने अवजड सामान उचलताना, इकडून तिकडून चालवताना असणारे धोके लक्षात घ्यावे लागतात. थोडक्यात तुम्ही करत असलेल्या प्रत्येक कामात आणि प्रत्येक परिस्थितीत असलेले धोके लक्षात घेऊन त्याचे मूल्यांकन करून, त्याची प्राधान्य सुची निश्चित करून, त्याच्यावर सुधारणा योजना, त्याचं मॉनिटरिंग किंवा केव्हा तपासणी करून आणि त्या संदर्भात असलेल्या सर्व कायद्यांचे पालन केल्याने तुमच्या आणि तुमच्या कारखान्यातल्या सर्वांच्या आरोग्याची हमी तुम्ही देऊ शकता. स्टिच इन टाईम किंवा दुर्घटनेपेक्षा खबरदारी बरी हे लक्षात आल्याने खबरदारीची योजना म्हणजे सुधारणा आणि तपासणी सांगणारे हे अपघातच्या आधीच काय काय होऊ शकतो याचं विश्लेषण करणारे त्यावर उपाय योजनांची अंमलबजावणी यशस्वी होईल हे मानक आहे. यातून नियंत्रण केला जाते. लोकांना आवश्यक असे प्रशिक्षण दिलं जातं आणि आपत्ती काळात कसं वागायचं हे प्रशिक्षण असल्यामुळे हे प्रशिक्षित लोक स्वतः बरोबर दुसऱ्याचे जिवाचे हे खूप काळजी घेऊ शकतात.

कारखान्यातील तापमान, प्रकाश, खेळती हवा, या सर्व गोष्टी फॅक्टरी ॲक्ट मध्ये दिले आहेत त्याचं पालन तुम्ही करायला हवे. बसण्याचे वजन उचलण्याचे नियम अरगोनाॅमिक्स (Ergonomics) तर्फे लोकांना शिकवले जातात. कन्सेंट आणि फॅक्टरी ऍक्ट मधल्या तुम्हाला लागू होणाऱ्या सर्व कायद्यांची एक सूची तुम्ही करा. आणि त्याचं पालन करत असल्याचे पुरावे आणि नोंदी ठेवा. सुचवा, नियमावली, तपासणी, ऑडिट असतात त्यातही सर्वांना सहभागी करून घ्यावे. प्रथमोपचाराचे शिक्षण आणि प्रथम उपचार पेटी तुमच्या कारखान्यात असलीच पाहिजे. आग प्रतिबंधन, अग्नीरोधन, वापर, जागा, तसेच कुठल्या कुठल्या आपत्ती येऊ शकतात, आणि त्याचं कसं नियोजन करायचं - या संदर्भात आपत्ती योजना सुचनाही तयार केल्या पाहिजेत. लोकांना त्याचं प्रशिक्षण दिले पाहिजे . जोखिम म्हणजे रिस्क आणि धोका म्हणजे हझार्डचा विचार करून, त्याची प्रधान्य सूची बनवा.

चार टी (4T) हे नियंत्रणाची उतरंड सांगणारे टि (T) या आद्याक्षर असलेले चार इंग्रजी शब्द आहेत.

पहिला टेक्नॉलॉजी अथवा तंत्रज्ञान. यात उपलब्ध तंत्रज्ञानाचा वापर करून धोका कायम चा टाळणे पर्याय शोधणे आवश्यक आहे. हे शक्य नसल्यास

दुसरा ट्रीटमेंट (Treatment) त्यात ऍडमिनिस्टेटिव (Administrative) - धोरणात्मक आणि इंजिनिअरिंग - अभियांत्रिकी या दोन उपाय योजना येतात. धोका आहे तिथे प्रवेश बंदी, वेळात बदल हे धोरणात्मक तर गार्ड बसवणे, प्रदिप , सेन्सर इ इंजिनिअरिंग उपाय आहेत. हेही शक्य नसेल तर तिसरा पर्याय.

तिसरा ट्रान्स्फर म्हणजे बदल, तुमच्या ऐवजी अधिक कुशल मनुष्याला हे काम देणे किंवा विमा योजनेत सहभागी झाले कि धोका त्या संस्थेत देण्यात आला हे पर्याय येतात. कुठल्याही पर्याय नसल्याने

शेवटचा अथवा चवथा आहे पी पी इ (PPE - Personal Protective Equipment) - सुरक्षा साधनांचा वापर.

चार टी (4T)च्या मदतीने सुधारणा प्रकल्प राबवत शून्य अपघातच आपल्या कारखान्यात तुम्ही समजू शकतात तर मला वाटतं तुमच्या कारखान्यात येण्यासाठी प्रत्येक जण उत्सुक असेल.

PDCA Cycle for Operational Health & Safety Management System